Cabinet Plasseraud
Průmyslové vlastnictví

Vaši zkušení patentoví zástupci

Společnost Cabinet Plasseraud poskytuje odborné poradenství a služby v oblasti duševního vlastnictví. Během více než stoleté historie si společnost získala pověst předního odborníka na evropské a světové patentové právo a poskytla své služby mnohým vynálezcům a společnostem z celého světa.

Nabízíme profesionální ochranu vašich nápadů a vynálezů

Cabinet Plasseraud pravidelně poskytuje konzultace, pomáhá a zastupuje své klienty v odporových řízeních před Evropským patentovým úřadem či při odvolání proti rozhodnutí EPÚ.

Rovněž pomáhá svým klientům v případných soudních sporech, úzce spoupracuje s právníky se specializací na duševní vlastnictví a provádí zabavování vzorků padělků a pořizování důkazů.

Dále pomáhá svým klientům při oceňování duševního vlastnictví podle mezinárodních standardů, ve vyjednávání se třetími stranami, a rovněž s přípravou smluv, týkajících se duševního vlastnictví.

Novinky