Jak podat žádost o patent u Evropského patentového úřadu?

Patenty jsou důležitým způsobem ochrany průmyslového vlastnictví firem. Pomáhají jim chránit nákladné investice do inovací a jsou vnímány jakožto důležitý ukazatel hodnoty pro investory.

Jedním z nejpoptávanějších patentů je v našich končinách Evropský patent s právní ochranou platnou v celé EU. Za průzkum Evropských patentových přihlášek a za udělování Evropských patentů zodpovídá Evropský patentový úřad sídlící v Mnichově. Úřad také zodpovídá za odpor podaný proti udělení Evropského patentu třetími stranami.

Kdo může podat Evropský patent?

Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba, a to bez ohledu na občanství nebo bydliště či sídlo.

Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, francouzštině nebo němčině. Je-li podána v jiném jazyce, musí být přeložena do jednoho z úředních jazyků v souladu s prováděcím předpisem, který stanoví pro podání překladu lhůtu 2 měsíců od podání evropské patentové přihlášky.

S podáním přihlášky pomohou patentoví zástupci

Podání patentové přihlášky je komplexní úkon, jehož náročnost není radno podcenit. Podání přihlášky a její vypracování je vhodné svěřit kvalifikovanému Evropskému patentovému zástupci, který se také postará o průběh patentového řízení a komunikaci s EPÚ.

Celý proces je poměrně komplikovaný a k zajištění patentu, který dostatečně chrání dané technické řešení, je potřeba rozsáhlých znalostí a zkušeností v oblasti patentové ochrany, praxe a rozhodnutí úřadu.

Patentoví zástupci pomáhají klientům s celým procesem patentového řízení a zajišťují jim nezbytný servis tak, aby se mohli věnovat svému podnikání bez starostí o hladký průběh řízení. Mezi přední Evropské patentové zástupce s celosvětovou působností patří společnost Cabinet Plasseraud s více než sto lety zkušeností v oblasti odborného poradenství a duševního vlastnictví.