Patentová čistota technologií a výrobků: Jak předejít porušování průmyslových práv?

Každý rok je ve světě podáno několik milionů patentových přihlášek. Není tedy divu, že při vývoji nových výrobků často dochází k porušení průmyslových práv třetích stran a ve většině případů se tak děje nevědomě. Pokud je takový výrobek uveden na trh v zemi, kde platí patent třetí strany, může majitel takového patentu uplatnit své výlučné právo vynález využívat a zakázat daný výrobek vyrábět, prodávat či distribuovat. Takováto situace zpravidla vede k nákladným soudním sporům a časovým i finančním ztrátám. Jak ověřit čistotu patentu a zjistit případné porušování práv třetích stran?

Je třeba si uvědomit, že i relativně jednoduchý výrobek, jako například propisovací pero, obsahuje množství patentovaných řešení, a to například technické řešení špičky pera sloužící k rovnoměrnému přenosu barvy na papír, metalurgické skladby špičky pera a řešení jejího povrchu, chemické skladby barvy, řešení kontejneru na barvu tak, aby nevysychala, mechanismus výsuvu špičky pera atd. Vzhledem k tomu, že propisovací pero je považováno za komoditu, může být patentová ochrana vyjmenovaných řešení již neplatná, ale také nemusí.

Uvedení nového výrobku na trh by měla předcházet důkladná kontrola

Včasným průzkumem patentové čistoty vyvíjeného produktu lze předejít situaci porušování platných průmyslových práv třetích stran a zároveň využít nalezená řešení, která již mají prošlou patentovou ochranu. Průzkum patentové čistoty je vypracován kvalifikovaným patentovým zástupcem a zakládá právní názor, který může například investorům či strategickým partnerům posloužit jako určitá pojistka toho, že nový výrobek lze uvést na trh.

K vypracování právního názoru na patentovou čistotu produktu je potřeba se podrobně seznámit s výrobkem samotným, konkurencí, vývojovým směrem a geografickým pokrytím, kde se výrobek bude vyrábět a prodávat. Po důkladném seznámení s daným produktem či jeho prototypem se provede průzkum, který určí relevantní patentové dokumenty.

Velké patentové kanceláře mají k dispozici profesionální databáze patentů

Takovýto průzkum zpravidla zahrnuje rešerši několika tisíc dokumentů. Při rešerši se používají specializované profesionální databáze, které tento náročný úkol usnadní, nicméně důkladnost patentového zástupce rozhodne o tom, zda se podaří relevantní dokument identifikovat, či nikoliv. Po výběru nejrelevantnějších dokumentů následuje pro platné patenty porovnání jejich nároků s technickými řešeními produktu. Výsledkem analýzy je právní názor na to, zda produkt porušuje průmyslová práva třetích stran a případně návrh možných řešení.

Velké patentové kanceláře, mezi které se řadí i Cabinet Plasseraud, zaměstnávají patentové odborníky se zaměřením na průzkumy patentové čistoty a disponují i potřebným profesionálním vybavením.